• wanda1
  • wanda2
  • wanda3
  • wanda4
  • wanda5

„Wanda will weg”, Lorenz Pauli, Kathrin Schärer – SJW 2014

Kann Wanda gut lesen oder gut lügen?
Egal! Sie kann gut leben.
Und Bubu wird sie loben.


coverkleinwana

coverfranzwanda

coverenglwana

coversursilvawanda

Titel: Wanda will weg
Autor: Lorenz Pauli / Illustrationen: Kathrin Schärer
Verlag: SJW
Erscheinungsjahr 2014
ISBN: 978-3-7269-0649-8
SJW-Heft Nr.2462

SJW-LISTE

HOME